REXRINGEN
BLI MEDLEM
STADGAR
STYRELSEN

Nordiska Rexringen -
en rasring för lockiga katter


Anor från 1976
Nordiska Rexringen bildades redan 1976 och är därmed en av de äldsta intresseföreningarna för de lockiga kattraserna. Intresset för våra rexar har stadigt ökat genom åren och Nordiska Rexringen har idag över trehundra medlemmar (jämfört med 1976 då medlemsantalet var ca femtio.). Nordiska Rexringen är en oberoende rasring med medlemmar från både SVERAK och Independent och föreningen välkomnar alla rexentusiaster från hela norden.

Rexraser
Rex är en benämning som används generellt för alla de kattraser som har lockig eller vågig päls. Det finns många rexraser men de vanligaste hos oss idag är Cornish Rex och Devon Rex. Nordiska Rexringen är öppen för alla rexraserna.

Målsättning
Nordiska Rexringens målsättning är att värna om rexkatten genom att

• verka för bättre förståelse och uppskattning av rexkatten;

• verka för rexkattens rätta och omsorgsfulla vård;

• verka för att avel med rexkatter bedrivs enligt goda genetiska principer genom att främja breddning av avelsbaser och minskning av inavel samt att verka för att genetiska defekter hos rexkatten bekämpas;

• tillvarataga rexägarens intressen i allmänhet och för ovannämnda syfte i görligaste mån söka kontakt och samarbeta med likasinnade klubbar i in-och utlandet.

( Nordiska Rexringens stadgar, paragraf 2)


Verksamhet
Nordiska Rexringen ger ut en medlemstidning, Rexpressen, som utkommer med fyra nummer om året. I Rexpressen hittar du bl a artiklar, bilder, utställningsresultat samt information om födda kullar och avelshanar. Du kan även läsa andra medlemmars kattberättelser och får information om vad som händer i föreningen.

Nordiska Rexringens hemsida syftar till att vara en informationportal för alla rexentusiaster och vi vill här sprida kunskap om rexarna och deras historia. Hemsidan avspeglar föreningens målsättning och ska ge nyfikna en insikt i vad en rexkatt är och vad man bör tänka på när man bestämt sig för att dela sitt hem med en rex. Föreningen vill också stödja uppfödare av raserna och bistå med information om avel och hälsa och i detta syfte har föreningen ett avelsråd dit man kan vända sig med frågor.

Bli medlem
Alla som känner engagemang och intresse för rexkatter är hjärtligt välkomna att bli medlemmar i Nordiska Rexringen. Vi tror att en stor och vital intresseförening är något som kan bidra till att stärka rexkatternas status och ju fler vi är desto starkare talan kan vi föra för våra raser när så behövs. Läs mer >>