TILLBAKA...

Förslag till valberedningen

Vi vill gärna ha in dina förslag på nya förtroendevalda inför årsmötet.

Vill du engagera dig i föreningen?
Vill du engagera dig i styrelsen eller arbeta som förtroendevald så får du gärna föreslå dig själv. Om du har frågor om hur styrelsearbetet fungerar är du välkommen att höra av dig till valberedningen.

Du behöver ej fylla i förslag för alla posterna. För att kunna skicka in förslag till valberedningen måste du vara medlem i Nordiska Rexringen. Vi ber dig därför fylla i ditt namn som avsändare av formuläret. Den du nominerar måste också vara medlem och tillfrågad samt tackat ja till att bli vald. Du får givetvis gärna nominera dig själv om du är intresserad av att engagera dig.

Ditt ifyllda fomulär skickas direkt till alla i valberedningen (valberedningen@rexringen.nu).

   
  Förslag till valberedningen  
             
  Ditt namn:  
  Eventuell e-postadress:  
             
  Post:
Tid:
Sittande:   Ditt förslag:    
             
  Ordförande 2 år Christina Larsson      
  Sekreterare 2 år Arne Grundberg      
  Ledamot 2 år Vakant      
             
  Suppleant 1 år Jenny Johansson    
  Suppleant 1 år Ester Salomonsson    
  Suppleant 1 år Ronja Alftin    
   
       
  Internrevisor
1 år
Vakant      
  Revisorssuppleant
1 år
Birgitta Karlsson    
   
       
  Valberedning:
       
  Sammankallande
1 år
Carina Gustafsson    
  Ledamot
1 år
Pernilla Ohlson      
  Ledamot
1 år
Vakant